VARUMÄRKE

SCANDIA-GERMANIA erbjuder klienter ett heltäckande stöd vad gäller varumärkesfrågor i USA som omfattar alla frågeställningar i processen såsom: förberedelse, dokumentation, inlämning, bevakning och fullföljande av varumärkesskydd, såväl på delstats-, riks- som internationell nivå. Följaktligen kan byrån också ombesörja inlämning och bevakning av varumärkesansökningar, inte bara i USA, utan också runt om i världen.

I byråns åtagande ingår också förundersökningar för att se om ett varumärke finns tillgängligt att registrera, förhandsinformation, dialog med berörda parter, kartläggning och identifiering av eventuella hinder och nödvändiga modifieringar för registrering, förberedning och inlämning av "use", "intent-to-use", §44(d) och §44(e) varumärkesansökningar, intrångsundersökningar, förberedning av svar till PTO-invändningar, förberedning och inlämning av edliga försäkringar under §8 och §15, skriftliga försäkringar om användning och nyttjande av varumärke, ansökningar om förnyelse under §9 samt invändningar för att upphäva ett publicerat eller registrerat varumärke.

Byrån är beredd för att åta sig kontinuerlig bevakning och för att reagera när klienters varumärke hotas av intrång. I lämpliga fall kan byrån av förebyggande skäl inleda kontakter med möjliga eller potentiella intrångsgörare och i samband därmed bistå och vidta åtgärder för att skydda klienters varumärke. I läge där intrång redan skett kan byrån uppmärksamma intrångsgöraren på detta och uppmana denne aktivt att upphöra och avstå ("Cease and Desist") ifrån ytterligare intrång. I läge där så är nödvändigt inleder byrån och fullföljer rättsprocesser både inför USPTO:n och delstats- och federala domstolar. När byrån tillsammans med klienten bedömer det fördelaktigt eller nödvändigt, förbereder och förhandlar den fram licenseringsavtal, utnämningsavtal, distributörsavtal eller avtal som ger annan aktör eller samarbetspartner tillstånd att registrera varumärke. Andra områden kan gälla avtal för exempelvis köp av domännamn. För ytterligare uppgifter om processen, gällande legala krav eller skyddet som kan uppnås i samband med registrering av varumärke eller logo, se gärna dem vanligaste förekommande frågor angående varumärkesrätt.


HEM | UPPHOVSRÄTT | LICENSAVTAL | INTERNETFRÅGOR | INTRÅNG | FÖRETAGSETABLERINGAR |
OFFENTLIGA ANGELÄGENHETER | INTERNATIONELLA FRÅGOR | PATENT | ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER | IP NYHETER | NYTTIGA LÄNKAR | GRUNDAREN | KONTAKT | BYT SPRÅK | ANSVARSBEGRÄNSNING/UPPHOVSRÄTT |

© Copyright 2002-2017
SCANDIA-GERMANIA är ett registrerat varumärke
som tillhör T. Michael Davis och Scandia-Germania-Davis, PLLC. Alla rättigheter förbehållna.
Andra respektiva krediter angivna under Ansvarsbegränsning/Upphovsrätt
Skyddad under amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

SCANDIA-GERMANIA-DAVIS, PLLC
P.O. Box 9194
Minneapolis / St. Paul, Minnesota 55402
USA
info[at]scandiagermania.comA law firm - law firms - lawfirm - lawfirms - attorney - attorneys - lawyer - lawyers serving the trademark - trademarks, copyright - copyrights, licensing, governmental - lobbying, patents - patent litigation and infringement, international, internet, and corporate needs of companies in the United States - U.S., Scandinavia - Skandinavien, Sweden - Sverige, Denmark - Danmark, Norway - Norge, Suomi - Finland, Iceland - Ísland, Germany - Deutschland, Austria - Österreich, and Switzerland - Schweiz as well as the Twin Cities of Minneapolis and St. Paul, Minnesota, USA. This website is available in English, German - Deutsch - Austrian - Swiss, Swedish - Svenska, Norwegian - Norsk, Danish - Dansk, Finnish - Suomi, Icelandic - Íslenska, Scandinavian.