PATENT

Med det breda och omfattande internationella nätverk som SCANDIA-GERMANIA har utvecklat, kan byrån bistå klienter med att finna passande patentingenjörer och patentadvokater som kan förbereda och lämna in både amerikanska och europeiska patentansökningar inom alla möjliga teknologiska områden.

För att kunna tillgodose klienters unika patentbehov, samarbetar byrån med en rad välansedda advokat- och patentbyråer av olika storlek, både i USA och utomlands. Genom kvalificerade patentråd kan byrån ordna förberedningen och inlämningen av patentansökningar. Byrån kan också försvara patenträttigheter i patentintrångsprocesser och även delta i att bevaka och analysera engelsk-, tysk- och svenskspråkiga patent som tillhör såväl klienter som klienters konkurrenter. För att upprätthålla en god omvärldsbevakning, har byrån väl upparbetade kontakter med såväl tidigare som nuvarande amerikanska och europeiska patentgranskare.

Detta nätverk gör det också möjligt att sammanföra klienter med de patentexperter som bäst passar klienten och dennes speciella teknologiska och finansiella behov. Efter att ha matchat en klient med en lämplig byrå utanför det egna hemlandet, medverkar SCANDIA-GERMANIA till att förklara juridiska och kulturella skillnader och försäkra de bästa möjliga tjänsterna för klienten. För ytterligare uppgifter om processen, kraven eller skyddet som kan uppnås i samband med att patentera en uppfinning, se gärna dem vanligaste förekommande frågor angående patent.


HEM | VARUMÄRKE | UPPHOVSRÄTT | LICENSAVTAL | INTERNETFRÅGOR | INTRÅNG | FÖRETAGSETABLERINGAR |
OFFENTLIGA ANGELÄGENHETER | INTERNATIONELLA FRÅGOR | ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER | IP NYHETER | NYTTIGA LÄNKAR | GRUNDAREN | KONTAKT | BYT SPRÅK | ANSVARSBEGRÄNSNING/UPPHOVSRÄTT |

© Copyright 2002-2017
SCANDIA-GERMANIA är ett registrerat varumärke
som tillhör T. Michael Davis och Scandia-Germania-Davis, PLLC. Alla rättigheter förbehållna.
Andra respektiva krediter angivna under Ansvarsbegränsning/Upphovsrätt
Skyddad under amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

SCANDIA-GERMANIA-DAVIS, PLLC
P.O. Box 9194
Minneapolis / St. Paul, Minnesota 55402
USA
info[at]scandiagermania.comA law firm - law firms - lawfirm - lawfirms - attorney - attorneys - lawyer - lawyers serving the trademark - trademarks, copyright - copyrights, licensing, governmental - lobbying, patents - patent litigation and infringement, international, internet, and corporate needs of companies in the United States - U.S., Scandinavia - Skandinavien, Sweden - Sverige, Denmark - Danmark, Norway - Norge, Suomi - Finland, Iceland - Ísland, Germany - Deutschland, Austria - Österreich, and Switzerland - Schweiz as well as the Twin Cities of Minneapolis and St. Paul, Minnesota, USA. This website is available in English, German - Deutsch - Austrian - Swiss, Swedish - Svenska, Norwegian - Norsk, Danish - Dansk, Finnish - Suomi, Icelandic - Íslenska, Scandinavian.