LICENSAVTAL

Vare sig det gäller att licensera en annans immaterialrättliga tillgånger eller att söka företag eller entreprenörer som vill förvärva licensrätt på klients egna IP- tillgångar, produkter eller tjänster, är SCANDIA-GERMANIA beredd att hjälpa till och bistå i den omfattning kunden önskar. Byrån har med sina extensiva amerikanska och internationella kontakter i juridik, affärsliv, riskkapital, finansiering, samhällsliv, FoU- och universitetsvärlden, unika möjligheter att bistå klienter i att skaffa kontakter med potentiella licenstagare både i USA såväl som utomlands. När en passande licenstagare har identifierats, har byrån nödvändig bakgrund och erfarenhet för att både förbereda och förhandla fram licensavtal och näraliggande överenskommelser, som på ett ändamålsenligt och affärsmässigt fördelaktigt sätt bidrar till att åstadkomma de finansiella ersättningar som den fortsatta utvecklingen och marknadsintroduktionen av din affärsidé eller teknologi kräver.


HEM | VARUMÄRKE | UPPHOVSRÄTT | INTERNETFRÅGOR | INTRÅNG | FÖRETAGSETABLERINGAR |
OFFENTLIGA ANGELÄGENHETER | INTERNATIONELLA FRÅGOR | PATENT | ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER | IP NYHETER | NYTTIGA LÄNKAR | GRUNDAREN | KONTAKT | BYT SPRÅK | ANSVARSBEGRÄNSNING/UPPHOVSRÄTT |

© Copyright 2002-2017
SCANDIA-GERMANIA är ett registrerat varumärke
som tillhör T. Michael Davis och Scandia-Germania-Davis, PLLC. Alla rättigheter förbehållna.
Andra respektiva krediter angivna under Ansvarsbegränsning/Upphovsrätt
Skyddad under amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

SCANDIA-GERMANIA-DAVIS, PLLC
P.O. Box 9194
Minneapolis / St. Paul, Minnesota 55402
USA
info[at]scandiagermania.comA law firm - law firms - lawfirm - lawfirms - attorney - attorneys - lawyer - lawyers serving the trademark - trademarks, copyright - copyrights, licensing, governmental - lobbying, patents - patent litigation and infringement, international, internet, and corporate needs of companies in the United States - U.S., Scandinavia - Skandinavien, Sweden - Sverige, Denmark - Danmark, Norway - Norge, Suomi - Finland, Iceland - Ísland, Germany - Deutschland, Austria - Österreich, and Switzerland - Schweiz as well as the Twin Cities of Minneapolis and St. Paul, Minnesota, USA. This website is available in English, German - Deutsch - Austrian - Swiss, Swedish - Svenska, Norwegian - Norsk, Danish - Dansk, Finnish - Suomi, Icelandic - Íslenska, Scandinavian.