INTERNETFRÅGOR

Internet erbjuder företag och entreprenörer utmaningar som både överskrider nationella gränser och eliminerar gränserna mellan olika discipliner och kompetensområden såsom konst, estetik, design, juridik, teknologi och vetenskap. Att skapa och ordentligt skydda det som läggs ut på Internet kan kräva betydande formella och praktiska kunskaper inom lagstiftning som rör varumärkes-, upphovsrätts-, patent- och licensering. Det kan handla om - alltifrån att formulera och förhandla fram avtal vid köp av ett domännamn, söka och registrera domännamn, skydda rättigheter i konflikter rörande domänfrågor under ICANNs UDRP, licensera innehåll som finns eller ska finnas på Internet - till att skydda innehållet under varumärkes-, upphovsrätts- eller patent lagstiftningar. SCANDIA-GERMANIA kan leda och bistå klienter i alla dessa många och skiftande behov.
HEM | VARUMÄRKE | UPPHOVSRÄTT | LICENSAVTAL | INTRÅNG | FÖRETAGSETABLERINGAR |
OFFENTLIGA ANGELÄGENHETER | INTERNATIONELLA FRÅGOR | PATENT | ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER | IP NYHETER | NYTTIGA LÄNKAR | GRUNDAREN | KONTAKT | BYT SPRÅK | ANSVARSBEGRÄNSNING/UPPHOVSRÄTT |

© Copyright 2002-2017
SCANDIA-GERMANIA är ett registrerat varumärke
som tillhör T. Michael Davis och Scandia-Germania-Davis, PLLC. Alla rättigheter förbehållna.
Andra respektiva krediter angivna under Ansvarsbegränsning/Upphovsrätt
Skyddad under amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

SCANDIA-GERMANIA-DAVIS, PLLC
P.O. Box 9194
Minneapolis / St. Paul, Minnesota 55402
USA
info[at]scandiagermania.comA law firm - law firms - lawfirm - lawfirms - attorney - attorneys - lawyer - lawyers serving the trademark - trademarks, copyright - copyrights, licensing, governmental - lobbying, patents - patent litigation and infringement, international, internet, and corporate needs of companies in the United States - U.S., Scandinavia - Skandinavien, Sweden - Sverige, Denmark - Danmark, Norway - Norge, Suomi - Finland, Iceland - Ísland, Germany - Deutschland, Austria - Österreich, and Switzerland - Schweiz as well as the Twin Cities of Minneapolis and St. Paul, Minnesota, USA. This website is available in English, German - Deutsch - Austrian - Swiss, Swedish - Svenska, Norwegian - Norsk, Danish - Dansk, Finnish - Suomi, Icelandic - Íslenska, Scandinavian.