INTERNATIONELLA FRÅGOR

Med erfarenhet av att bistå såväl inhemska som utländska klienter som aktivt arbetar på de amerikanska och europeiska marknaderna, har SCANDIA-GERMANIA unika insikter i den mångfald av problem som kan uppstå när man lanserar en produkt eller gör affärer på en marknad utanför ens eget hemland.

Denna erfarenhet och förtrogenhet med såväl affärskulturella som legala skillnader som normalt finns i internationella affärer, upplever byråns klienter positivt. Det skapar trygghet, undanröjer missförstånd i nyanser som kan ligga i kulturella, språkliga eller legala tolkningar. Detta skapar direkta fördelar i form av tidsvinst och säkrare affärsrelationer. Byråns stora nätverk av andra byråer och kompetens inom juridik, affärer, riskkapital, finansiering, och olika supporttjänster - med samhällsliv, FoU och den akademiska världen, ger SCANDIA-GERMANIA gruppen unika möjligheter att bistå klienter med deras internationella och affärsmässiga behov.

Kombinationen byråns välutvecklade internationella nätverk och egen erfarenhet gör att SCANDIA-GERMANIA står väl förberedd för att hjälpa med "branding", licenseringar, lanseringar och i att skydda produkter, tjänster och uppfinningar inom marknaderna i USA, Skandinavien och Central Europa. Under den senaste tiden har byrån försett amerikanska företag med tillgång till potentiella samarbetspartners, forskningsmöjligheter och riskkapital. Byrån har också förberett och arrangerat möjligheter för europeiska företag och individer att skaffa kontakter i USA - inom bl.a. affärer, forskning, riskkapital, politik/myndigheter/samhällsliv och vid de olika universiteten.


HEM | VARUMÄRKE | UPPHOVSRÄTT | LICENSAVTAL | INTERNETFRÅGOR | INTRÅNG | FÖRETAGSETABLERINGAR |
OFFENTLIGA ANGELÄGENHETER | PATENT | ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER | IP NYHETER | NYTTIGA LÄNKAR | GRUNDAREN | KONTAKT | BYT SPRÅK | ANSVARSBEGRÄNSNING/UPPHOVSRÄTT |

© Copyright 2002-2017
SCANDIA-GERMANIA är ett registrerat varumärke
som tillhör T. Michael Davis och Scandia-Germania-Davis, PLLC. Alla rättigheter förbehållna.
Andra respektiva krediter angivna under Ansvarsbegränsning/Upphovsrätt
Skyddad under amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

SCANDIA-GERMANIA-DAVIS, PLLC
P.O. Box 9194
Minneapolis / St. Paul, Minnesota 55402
USA
info[at]scandiagermania.comA law firm - law firms - lawfirm - lawfirms - attorney - attorneys - lawyer - lawyers serving the trademark - trademarks, copyright - copyrights, licensing, governmental - lobbying, patents - patent litigation and infringement, international, internet, and corporate needs of companies in the United States - U.S., Scandinavia - Skandinavien, Sweden - Sverige, Denmark - Danmark, Norway - Norge, Suomi - Finland, Iceland - Ísland, Germany - Deutschland, Austria - Österreich, and Switzerland - Schweiz as well as the Twin Cities of Minneapolis and St. Paul, Minnesota, USA. This website is available in English, German - Deutsch - Austrian - Swiss, Swedish - Svenska, Norwegian - Norsk, Danish - Dansk, Finnish - Suomi, Icelandic - Íslenska, Scandinavian.