INTRÅNGS- OCH
RÄTTEGÅNGSPROCESSER

På den amerikanska konkurrensutsatta marknaden krävs det inte alltför sällan att en entreprenör eller företag tvingas att försvara sina immaterialrättsliga eller juridiska rättigheter. När detta blir nödvändigt har SCANDIA-GERMANIA den erfarenhet och kompetens som krävs för att försvara Dina rättigheter i såväl delstats- som federala domstolarna. Med auktorisation och licens att företräda klient inför federala- och delstatsdomstolarna i New York, Minnesota och New Jersey, står byrån väl rustad för att aktivt bistå klienter och försvara och skydda deras rättigheter. När situationen så kräver eller det bedöms som mest ändamålsenligt står byrån självfallet gärna beredd att samarbeta och bistå andra advokat- och patentbyråer för att försäkra klienters rätt och skydd i rättegångs- och intrångsprocesser.


HEM | VARUMÄRKE | UPPHOVSRÄTT | LICENSAVTAL | INTERNETFRÅGOR | FÖRETAGSETABLERINGAR |
OFFENTLIGA ANGELÄGENHETER | INTERNATIONELLA FRÅGOR | PATENT | ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER | IP NYHETER | NYTTIGA LÄNKAR | GRUNDAREN | KONTAKT | BYT SPRÅK | ANSVARSBEGRÄNSNING/UPPHOVSRÄTT |

© Copyright 2002-2017
SCANDIA-GERMANIA är ett registrerat varumärke
som tillhör T. Michael Davis och Scandia-Germania-Davis, PLLC. Alla rättigheter förbehållna.
Andra respektiva krediter angivna under Ansvarsbegränsning/Upphovsrätt
Skyddad under amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

SCANDIA-GERMANIA-DAVIS, PLLC
P.O. Box 9194
Minneapolis / St. Paul, Minnesota 55402
USA
info[at]scandiagermania.comA law firm - law firms - lawfirm - lawfirms - attorney - attorneys - lawyer - lawyers serving the trademark - trademarks, copyright - copyrights, licensing, governmental - lobbying, patents - patent litigation and infringement, international, internet, and corporate needs of companies in the United States - U.S., Scandinavia - Skandinavien, Sweden - Sverige, Denmark - Danmark, Norway - Norge, Suomi - Finland, Iceland - Ísland, Germany - Deutschland, Austria - Österreich, and Switzerland - Schweiz as well as the Twin Cities of Minneapolis and St. Paul, Minnesota, USA. This website is available in English, German - Deutsch - Austrian - Swiss, Swedish - Svenska, Norwegian - Norsk, Danish - Dansk, Finnish - Suomi, Icelandic - Íslenska, Scandinavian.