REGERINGS- OCH OFFENTLIGA
ANGELÄGENHETER

Både på delstats- och riksnivå i USA såväl som i norra och mellan Europa, kan SCANDIA-GERMANIA byrån och dess internationella nätverk effektivt och med hög kompetens bistå amerikanska och europeiska klienter när det gäller behov av rådgivning och kontakter inom lagstiftning, beslutsfattare inom regering och riksdag, bland centrala opinionsbildare och affärsutveckling.

Byrån har direkta och goda kontakter med såväl lagstiftare, myndigheter, andra aktörer som kan företräda klienter inför statliga, regionala och lokala nyckelbeslutsfattare. Byrån är också beredd att utarbeta och upprätta lagförslag för framläggning till lagstiftare och för att utveckla strategier för att uppnå resultat i enlighet med klienternas egna synpunkter.

Byrån kan också bistå när det gäller regeringsrelationer. När det finnes nödvändigt, kan byrån ta kontakter på hög beslutsnivå inom lokala, delstats- och rikspolitiska instanser, både i USA såväl som i norra och mellan Europa. I alla dessa länder kan byrån på klienters uppdrag bevaka och analysera lagförslag, reglementen och lagstiftningsprocesser.

Byrån är dessutom beredd att bistå klienter med opinionsbildning och affärsutveckling. Här kan byrån hjälpa klienter med att sköta en offentlig profil - både i USA och internationellt - och dessutom i att etablera värdefulla kontakter bland företag, bl.a. i USA samt i norra och mellan Europa. Därjämte kan byrån förse klienter med viktiga uppgifter om ändrande affärstrender och maktstrukturer på regionala och nationella nivåer i både USA , norra och centrala Europa.


HEM | VARUMÄRKE | UPPHOVSRÄTT | LICENSAVTAL | INTERNETFRÅGOR | INTRÅNG | FÖRETAGSETABLERINGAR |
INTERNATIONELLA FRÅGOR | PATENT | ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER | IP NYHETER | NYTTIGA LÄNKAR | GRUNDAREN | KONTAKT | BYT SPRÅK | ANSVARSBEGRÄNSNING/UPPHOVSRÄTT |

© Copyright 2002-2017
SCANDIA-GERMANIA är ett registrerat varumärke
som tillhör T. Michael Davis och Scandia-Germania-Davis, PLLC. Alla rättigheter förbehållna.
Andra respektiva krediter angivna under Ansvarsbegränsning/Upphovsrätt
Skyddad under amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

SCANDIA-GERMANIA-DAVIS, PLLC
P.O. Box 9194
Minneapolis / St. Paul, Minnesota 55402
USA
info[at]scandiagermania.comA law firm - law firms - lawfirm - lawfirms - attorney - attorneys - lawyer - lawyers serving the trademark - trademarks, copyright - copyrights, licensing, governmental - lobbying, patents - patent litigation and infringement, international, internet, and corporate needs of companies in the United States - U.S., Scandinavia - Skandinavien, Sweden - Sverige, Denmark - Danmark, Norway - Norge, Suomi - Finland, Iceland - Ísland, Germany - Deutschland, Austria - Österreich, and Switzerland - Schweiz as well as the Twin Cities of Minneapolis and St. Paul, Minnesota, USA. This website is available in English, German - Deutsch - Austrian - Swiss, Swedish - Svenska, Norwegian - Norsk, Danish - Dansk, Finnish - Suomi, Icelandic - Íslenska, Scandinavian.