ANSVARSBEGRÄNSNING

SCANDIA-GERMANIA är en helt amerikansk advokatbyrå bildad i och i enlighet med gällande lagstiftning i delstaten Minnesota. Byråns enda kontor finns i Minnesota. Varken byrån, Herr Davis eller denna webbsajt erbjuder juridisk rådgivning eller bistånd genom dessa webbsidor. Först när klienten och byrån har undertecknat ett engagemangsavtal inleds den juridiska rådgivningen och omfattar endast juridisk rådgivning i områden i vilka Herr Davis är licenserad som advokat (dvs. Minnesota, New York och New Jersey). Enbart genom att göra denna webbplats tillgänglig på fler språk än engelska innebär inte att Herr Davis eller byrån har möjlighet att bistå med juridisk rådgivning eller biträda inför domstol i något av dessa länder. Dessutom, genom att göra webbplatsen tillgänglig innebär inte att Herr Davis samtycker till domstolsbehörighet eller jurisdiktionsort vad gäller domstol eller land. Inte heller innebär det eller ger Herr Davis eller byrån några behörigheter att praktisera eller att kunna praktisera som advokat i någonannan delstat, land eller jurisdiktion, annars än Minnesota.

Webbsajtens innehåll erbjuds för att upplysa om byråns kompetens och innebär på inget sätt ett förpliktigat förhållande mellan advokaten/byrån och läsaren. Istället är uppgifterna som finns här menat som bakgrundsinformation och en preliminär upplysningskälla. Eftersom varje klients behov är unikt och därigenom skiljer sig ifrån fall till fall, måste all fakta, gällande lagstiftning och tillämpliga rättsfall beaktas och övervägas för att en adekvat, professionell, kompetent och noggrann juridisk rådgivning ska kunna ges.

Att söka och anlita en advokat är ett viktigt beslut. Att välja passande juridisk rådgivning bör grundas på forskning, advokatens kunskaper och erfarenheter, klientens specifika behov och personliga utbyte emellan Dig och advokaten som Du eventuellt anlitar. Därför bör man inte fatta ett sådant beslut endast baserat på vad som framkommer i reklam och webbsajter. Vill Du ha ytterligare uppgifter om SCANDIA-GERMANIA juridiska tjänster och vad byrån kan stå till tjänst med, får Du gärna ta direkt kontakt med byrån som anges här nedan.

När man tar kontakt med denna eller någon annan byrå, bör man vara försiktig och inte sända konfidentiella eller äganderättsliga uppgifter eller dokument utan att först en överenskommelse om detta har skett. Uppgifter som skickas frivilligt eller oombett binder inte advokatbyrån till ett advokat/klient-förhållande och kommer därmed allmänt sett inte att skyddas av sekretess eller advokat/klient tystnadsplikt. Genom att enbart söka kontakt med en advokatbyrå innebär inte att vare sig Du eller byrån automatiskt är bunden till några inbördes, ömsesidiga förpliktelser. En advokatbyrå ingår inte ett advokat/klient-förhållande annat än att byrån från klienten erhållit såväl underskrivna engagemangsavtal som nödvändiga fullmakter.

Slutligen, eftersom angivna uppgifterna i dessa sidor endast är menat som preliminärt bakgrundsmaterial ger byrån inga garantier för att informationen här är helt uppdaterad eller fullständigt exakt. Dessutom ger firman inga garantier angående noggrannheten eller riktigheten av uppgifter som finns hos andra webbsajter till vilka länkar här anges.
UPPHOVSRÄTT

Alla rättigheter till de upphovsrättsskyddade sidor och bilder som finns på denna webbsajt är skapade av och tillhör T. Michael Davis, Esq. Vissa foton som har använts i dessa upphovsrättsskyddade bilder har erhållits från källor som tillhör allmän egendom. Om ifall någon hävdar rättigheter till en eller flera av dessa nedan beskrivna allmän egendom bilder, ber byrån skaparen att ta kontakt med byrån och be om att bilden ska tas bort ifrån sajten. Krediterna för bilderna som tillhör allmän egendom och som har använts i sajtens upphovsrättskyddade bilder är som följer:

Den ovan publicerade bilden innehåller ett foto i allmän egendom på New York Stock Exchange taget av Dr. Edwin P. Ewing, Jr. och erhållits hos Centers for Disease Control and Prevention, Public Health Image Library (PHIL) webbsajt som finns hos http://www.phil.cdc.gov.Den ovan använda bilden innehåller bilder i allmän egendom på William Shakespeares underskrift, en CD skiva och en grupp böcker som erhållits hos PD Images webbsajt som finns hos http://www.pdimages.com.Den ovan publicerade bilden innehåller bilder i allmän egendom på en NASA renrumstekniker som erhållits hos NASA Multimedia Gallery som finns på NASAs webbsajt hos http://www.nasa.gov/gallery/photo/index.html såväl som bilder i allmän egendom på mänsklig befruktning, mänskliga DNA och jordklotet som erhållits hos PD Images webbsajt som finns hos http://www.pdimages.com.Den ovan använda bilden innehåller ett foto i allmän egendom på jordklotet som erhållits hos PD Images webbsajt som finns hos http://www.pdimages.com.Den ovan använda bilden innehåller ett foto i allmän egendom på den amerikanska "capitol" byggnaden som erhållits hos PD Images webbsajt som finns hos http://images.usace.army.mil.Den ovan använda bilden innehåller bilder i allmän egendom på ett laboratorium-scen samt ett provrör som erhållits hos Centers for Disease Control and Prevention, Public Health Image Library (PHIL) webbsajt hos http://phil.cdc.gov Vidare bilder i allmän egendom på en microprocessor såväl som en tidig ångmaskin som erhållits hos Webster's New International Dictionary of the English Language, 1911, G & C Miriam Co. Springfield, MA av PD Images och som finns hos http://www.pdimages.com.HEM | VARUMÄRKE | UPPHOVSRÄTT | LICENSAVTAL | INTERNETFRÅGOR | INTRÅNG | FÖRETAGSETABLERINGAR |
OFFENTLIGA ANGELÄGENHETER | INTERNATIONELLA FRÅGOR | PATENT | ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER | IP NYHETER | NYTTIGA LÄNKAR | GRUNDAREN | KONTAKT | BYT SPRÅK |

© Copyright 2002-2017
SCANDIA-GERMANIA är ett registrerat varumärke
som tillhör T. Michael Davis och Scandia-Germania-Davis, PLLC. Alla rättigheter förbehållna.
Andra respektiva krediter angivna under Ansvarsbegränsning/Upphovsrätt
Skyddad under amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

SCANDIA-GERMANIA-DAVIS, PLLC
P.O. Box 9194
Minneapolis / St. Paul, Minnesota 55402
USA
info[at]scandiagermania.comA law firm - law firms - lawfirm - lawfirms - attorney - attorneys - lawyer - lawyers serving the trademark - trademarks, copyright - copyrights, licensing, governmental - lobbying, patents - patent litigation and infringement, international, internet, and corporate needs of companies in the United States - U.S., Scandinavia - Skandinavien, Sweden - Sverige, Denmark - Danmark, Norway - Norge, Suomi - Finland, Iceland - Ísland, Germany - Deutschland, Austria - Österreich, and Switzerland - Schweiz as well as the Twin Cities of Minneapolis and St. Paul, Minnesota, USA. This website is available in English, German - Deutsch - Austrian - Swiss, Swedish - Svenska, Norwegian - Norsk, Danish - Dansk, Finnish - Suomi, Icelandic - Íslenska, Scandinavian.