UPPHOVSRÄTT

SCANDIA-GERMANIA advokater kan bistå dig och ditt företag med att skydda allt som företaget skapar. Genom att söka upphovsrättsliga registreringar kan byrån hjälpa till att skydda det som uppstår på grund av företagets kreativa ansträngningar. Det kan gälla t.ex. programmjukvara, musikaliska, konstnärliga, skulpturella eller litterära verk. Byrån är beredd att förbereda, lämna in och fullfölja upphovsrättsansökningar för ditt företags räkning. Dessutom kan byrån hjälpa till med att försäkra och försvara Dina upphovsrättliga rättigheter, både i USA och internationellt. För ytterligare uppgifter om processen, kraven eller skyddet som kan uppnås i samband med att registrera dina kreativa verk, se gärna dem vanligaste förekommande frågor angående upphovsrätt.HEM | VARUMÄRKE | LICENSAVTAL | INTERNETFRÅGOR | INTRÅNG | FÖRETAGSETABLERINGAR |
OFFENTLIGA ANGELÄGENHETER | INTERNATIONELLA FRÅGOR | PATENT | ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER | IP NYHETER | NYTTIGA LÄNKAR | GRUNDAREN | KONTAKT | BYT SPRÅK | ANSVARSBEGRÄNSNING/UPPHOVSRÄTT |

© Copyright 2002-2017
SCANDIA-GERMANIA är ett registrerat varumärke
som tillhör T. Michael Davis och Scandia-Germania-Davis, PLLC. Alla rättigheter förbehållna.
Andra respektiva krediter angivna under Ansvarsbegränsning/Upphovsrätt
Skyddad under amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

SCANDIA-GERMANIA-DAVIS, PLLC
P.O. Box 9194
Minneapolis / St. Paul, Minnesota 55402
USA
info[at]scandiagermania.comA law firm - law firms - lawfirm - lawfirms - attorney - attorneys - lawyer - lawyers serving the trademark - trademarks, copyright - copyrights, licensing, governmental - lobbying, patents - patent litigation and infringement, international, internet, and corporate needs of companies in the United States - U.S., Scandinavia - Skandinavien, Sweden - Sverige, Denmark - Danmark, Norway - Norge, Suomi - Finland, Iceland - Ísland, Germany - Deutschland, Austria - Österreich, and Switzerland - Schweiz as well as the Twin Cities of Minneapolis and St. Paul, Minnesota, USA. This website is available in English, German - Deutsch - Austrian - Swiss, Swedish - Svenska, Norwegian - Norsk, Danish - Dansk, Finnish - Suomi, Icelandic - Íslenska, Scandinavian.